Fischart Name   Datum   Länge / Gewicht (cm/kg)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Aal Hödlmoser Asen Appesbacher Wieland Appesbacher Hödlmoser Hödlmoser Preisch Hödlmoser Wieland
Peter Andreas Peter Andreas Peter Peter Andi Heinz Peter Josef
03.06.1987 13.05.1996 26.07.1995 27.05.1999 28.05.1992 22.08.1986 12.06.2001 13.07.1997 03.09.1997 12.09 2003
97 / 1,85 89 / 1,75 96 / 1,70 92 / 1,67 93 / 1,57 93 / 1,55 92 / 1,46 89 / 1,18 88 / 1,17 90 / 1,16
Aalrutte Wieland Hödlmoser Asen Hödlmoser Wieland Wieland Wieland Hödlmoser Moucka Hödlmoser
Andi Andreas Andreas Peter Andi Andi Andi Peter Erich Peter
24.09.1996 01.11.2009 20.06.1996 28.02.1998 07.06.1996 10.06.2001 06.07.2003 05.09.1997 25.08.1995 23.11.1997
56 / 1,14 54 / 1,09 51 / 0,99 50 / 0,99 52 / 0,98 51 / 0,95 53 / 0,80 58 / 0,69 47 / 0,65 41 / 0,64
Aitel Lang Gattinger Hödlmoser Hödlmoser Dr.Michael Eisl Wieland Gruber Schneck Hödlmoser
Horst Andreas Peter Peter Leifer Gerhard Andi Helmut Peter Peter
03.06.2010 27.11.2012 14.05.2009 01.04.2012 10.05.2011 30.03.2008 15.07.1999 21.11.2014 06.06.2008 15.05.2011
56 / 2,41 57 / 2,31 54 / 2,10 54 / 2,04 56 / 2,02 51 / 2,01 55 / 1,97 51 / 1,93 53 / 1,89 54 / 1,87
Barbe Pöllmann Windhager Pöllmann Gruber Appesbacher Christoforetti Gattinger Steininger Gruber Appesbacher
Peter Hermann Peter Helmut Peter Pauli Andreas Helmut Helmut Peter
27.06.2011 02.10.2011 22.06.2010 04.07.2015 17.07.2013 11.09.2009 12.06.2019 03.09.2013 23.06.2016 08.08.2014
68 / 3,12 69 / 3,04 68 / 2,89 65 / 2,70 64 / 2,64 66 / 2,60 67 / 2,58 66 / 2,53 65 / 2,44 64 / 2,41
Barsch Quehenberger Laimer Achleitner Haslinger Wieland Wieland Wieland Promberger Hödlmoser Gattinger
Andreas Hans Peter Christof Josef Andi Josef Andi Peter Peter Andi
25.10.2014 03.10.1999 03.07.1994 25.10.2017 12.09.1996 23.11.2008 11.11.1990 11.08.2018 26.10.2018 30.08.2013
45 / 1,45 40 / 0,92 38 / 0,88 38 / 0,84 39 / 0,82 36 / 0,80 38 / 0,78 37 / 0,72 36 / 0,70 35 / 0,70
Brachse Gattinger Quehenberger Lehmann Hödlmoser Knapp Hödlmoser Knapp Gattinger Simmet Hödlmoser
Andreas Andreas Georg Alina Maximilian Peter jun. Maximilian Andreas Ernst Peter
07.07.2011 04.06.2014 23.07.2003 19.09.2013 23.06.2013 26.07.2011 05.07.2010 24.10.2013 15.10.2014 20.06.2008
55 / 2,13 56 / 2,06 55 / 1,97 57 / 1,92 55 / 1,90 55 / 1,88 56 / 1,81 56 / 1,81 55 / 1,79 53 / 1,77
Hecht Haslinger Falkensteiner Windhager Haslinger Hödlmoser Windhager Henn Pöllmann Haslinger Windhager
Josef Peter Hermann Josef Andi Hermann Wolfgang Peter Josef Hermann
27.08.2016 07.05.2003 29.07.2009 13.06.2012 08.11.2009 10.06.2011 18.10.1993 28.05.2009 23.06.2013 25.09.2005
131/19,29 138/17,60 131/16,46 120/16,16 124/16,03 122/15,71 124/14,90 123/14,88 120/13,72 120/13,71
Reinanke Hödlmoser Unterberger Hödlmoser Steininger Planberger Falkensteiner Simmet Appesbacher Ing. Schneck Simmet
Peter Franz Andi Helmut Peter Peter Ernst Peter Peter Ernst
12.07.2003 21.06.2018 26.10.2009 27.06.2009 28.08.2009 01.10.2005 25.08.2011 06.06.2017 14.08.2006 23.08.2009
62 / 2,40 63 / 2,39 65 / 2,23 63 / 2,23 60 / 2,19 62 / 2,17 60/ 2,15 64 / 2,14 62 / 2,14 61/ 2,14 
Saibling Hödlmoser Gäbele Appesbacher Wieland Holzmann Appesbacher Hinterberger Hödlmoser Babic Hödlmoser
Andreas Waldemar Peter Andi Andreas Peter Josef Peter Zoran Andreas
07.10.1999 07.09.2012 17.06.2001 06.11.1999 25.07.2019 29.06.2013 24.08.2012 25.08.1998 16.07.2011 23.07.1988
71 / 5,17 51 / 1,60 54 / 1,35 51 / 1,27 50 / 1,24 47 / 1,06 44,5 / 0,94 44 / 0,82 44/ 0,69 41 / 0,69
Schleie Quehenberger Appesbacher Unterberger Gruber Hödlmoser Hödlmoser Falkensteiner Hödlmoser Wieland  
Andreas Peter Valentin Helmut Peter Peter Patrik Peter Andi  
05.08.2013 05.08.2013 26.07.2005 10.09.2013 06.08.1992 10.07.1991 23.07.1994 11.07.1993 04.06.1993  
51 / 1,78 50 / 1,68 42 / 1,22 46 / 1,14 45 / 1,11 45 / 1,05 44 / 1,04 43 / 1,00 41 / 0,92  
Schuppen karpfen Christoforetti Gattinger Huber Hödlmoser Gattinger Gattinger Wessely Hörak Gattinger Holzmann
Pauli Andreas Peter Peter Andreas Andreas Maximilian Josef Andreas Andreas
05.06.2010 11.06.2016 13.06.2010 02.08.2006 26.05.2012 10.06.2016 13.07.2015 30.06.2018 03.06.2019 30.08.2001
93 / 17,47 96 / 16,75 93 / 16,56 89 / 14,21 92 / 13,73 84 / 13,44 89 / 13,34 91 / 12,86 83 / 12,80 93 / 12,73
Seeforelle Dr. Leifer Hödlmoser Falkensteiner Hödlmoser Windhager Holzmann Windhager Simmet Windhager Windhager
Michael Andreas Peter Andreas Hermann Andreas Hermann Ernst Hermann Hermann
12.04.2008 06.04.1996 20.04.2003 27.09.2003 03.06.2006 03.03.2010 03.05.2002 23.06.2010 25.10.1992 08.04.2007
81 / 5,22 75 / 4,40 72 / 4,09 64 / 3,56 61 / 3,53 60 / 3,09 64 / 3,07 60 / 2,89 64 / 2,87 64 / 2,84
Spiegel karpfen Gattinger Wieland Gattinger Huber Huber Gattinger Unterberger Holzmann Skerlak Falkensteiner
Andi Andi Andi Peter Peter Andi Franz Andreas Alen Peter
11.05.2014 15.10.2001 05.06.2010 20.05.2013 01.06.2010 11.06.2016 06.06.2010 18.06.2002 22.05.2020 28.09.2001
85 / 19,72 93 / 18,00 93 / 15,30 86 / 14,61 86 / 14,58 79 / 14,25 85 / 12,68 77 / 12,51 86 / 12,35 79 / 12,20
Zander Windhager Gattinger Wieland Gattinger Appesbacher Windhager Windhager Windhager Schoßleitner Windhager
Hermann Andreas Andi Andreas Peter Hernmann Hermann Hermann Andi Hermann
16.05.1996 04.09.2015 21.06.2001 02.06.2015 24.07.2000 28.05.1993 25.09.2011 01.09.2000 26.06.2005 16.07.2008
92 / 8,67 98 / 8,49 93 / 8,46 90 / 7,66 90 / 7,30 88 / 7,20 86 / 6,96 85 / 6,85 83 / 6,45 90 / 6,44